Museumstraat 45, 3311 XP DORDRECHT
T: 078-8200995, F: 087-7840038
info@amiadvocaten.nl

Vreemdelingenrecht

Asielrecht

In Nederland kan een vluchteling asiel aanvragen indien hij/zij in het land van herkomst wordt vervolgd vanwege godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook kan er een aanvraag gedaan worden indien de vluchteling in zijn land van herkomst wordt bedreigd, bijvoorbeeld als gevolg van een burgeroorlog. Daarnaast zijn er nog een aantal gronden waarop in Nederland asiel aangevraagd kan worden. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in dit complexe en actuele rechtsgebied.

Onze advocaten staan vluchtelingen bij; zowel in het aanmeldcentrum (AC) als vanuit een andere locatie in Nederland. De advocaat staat u juridisch bij om voor u een verblijfsvergunning asiel te verkrijgen. Tevens heeft uw advocaat contact met Vluchtelingenwerk en vertegenwoordigt zij u op zitting bij de rechtbank of bij de Raad van State.

Onze advocaten zijn uw rechtshulpverlener in onder andere de volgende zaken:

 • een asielprocedure
 • dreigende uitzetting na een procedure
 • intrekking verblijfsvergunning asiel
 • een second opinion
 • problemen met de IND, de Vreemdelingendienst, de COA, DT&V of de gemeente

U kunt direct contact met ons opnemen of Vluchtelingenwerk vragen u daarbij te helpen. De advocaat kan daarbij tevens de hulp inroepen van een tolk, zodat u goed met de advocaat kunt communiceren.

Regulier Vreemdelingenrecht

Voor bijstand in het reguliere vreemdelingenrecht kunt u ook op ons kantoor terecht. Reguliere vreemdelingrecht is het vreemdelingenrecht dat geen asiel omvat. Vaak gaat het dan om het verkrijgen van een verblijfsvergunning regulier voor verblijf bij partner (gezinshereniging), werk, studie, etc.

In de volgende gevallen is bijstand door onze advocaten verstandig:

 • Een visum aanvraag
 • Machtiging Voorlopig Verblijf ( MVV)
 • Gezinsvorming – en hereniging
 • Arbeidsmigratie
 • Kennismigratie
 • Studenten, stagiaires en au pairs
 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Ongewenstverklaringen
 • Generaal Pardon
 • Naturalisatie
 • Legalisatie van documenten.

Personen en familierecht – AMI Advocaten

De advocatenkosten kunt u terug vinden op de kostenpagina.