Museumstraat 45, 3311 XP DORDRECHT
T: 078-8200995, F: 087-7840038
info@amiadvocaten.nl

Overig

Tot slot hebben de advocaten ervaring met het uitbrengen van dagvaardingen – en verzoekschriften in andere zaken, men denke aan een incasso – arbeids of huurgeschil. Per zaak zal evenwel goed overleg dienen plaats te vinden, vooraf, of het voeren van een procedure, kostentechnisch, maar ook inhoudelijk, wel als wenselijk moet worden ervaren. Daartoe doet u er dan ook goed aan om tijdig contact met AMI Advocaten op te nemen.

AMI Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zie ook www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur.

Dit houdt in dat ons kantoor een interne klachtenregeling kent en dat onoplosbare geschillen aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd.

Op de website www.advocatenorde.nl ziet u ook dat ons kantoor is aangesloten bij genoemde klachtenregeling.