Museumstraat 45, 3311 XP DORDRECHT
T: 078-8200995, F: 087-7840038
info@amiadvocaten.nl

Kosten

Toevoeging (‘pro deo’)

Nederland kent een systeem van gefinancierde rechtshulp. Dit houdt in dat de overheid de advocaatkosten subsidieert wanneer de rechtszoekende een laag inkomen heeft. In dat geval hoeft er alleen een eenmalige eigen bijdrage betaald te worden. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of iemand voor een toevoeging in aanmerking komt en stelt ook de hoogte van de eigen bijdrage vast. Voor de inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage, zie www.rechtsbijstand.nl. U kunt een aanzienlijke korting verkrijgen door eerst een diagnosedocument aan te vragen voor uw probleem via www.juridischloket.nl. Het juridisch loket is bereikbaar onder 0900-8020.

Gedetineerden hoeven, in beginsel, geen eigen bijdrage te betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u een periodieke premie. In ruil daarvoor bent u verzekerd van juridische hulp als u een conflict krijgt. Meestal wordt die in natura verleend, dus in de vorm van advies of andere diensten (bijvoorbeeld het schrijven van brieven). In bepaalde gevallen worden ook de kosten van een externe advocaat vergoed. AMI Advocaten werkt geregeld met – en voor rechtsbijstandsverzekeraars. Zorg daarom dat u goed overleg pleegt met uw rechtsbijstandsverzekeraar of AMI Advocaten voor u op kan/mag treden.

Betalend

Er zijn afhankelijk van de aard en de spoedeisendheid van de zaak verschillende prijsafspraken mogelijk. Indien de zaak zich daarvoor leent, bestaat de mogelijkheid om u bij te staan op basis van een vaste prijs. Op voorhand krijgt u dan absolute zekerheid over de kosten van de zaak.

Anders staan wij u bij tegen een zeer scherp uurtarief. AMI Advocaten hanteert een uurtarief van tussen de € 165,– en 195,—exclusief BTW voor particulieren. Onze tarieven voor zakelijke geschillen variëren, afhankelijk van het belang van de zaak, van € 200 tot € 250 inclusief BTW. Daarnaast brengen wij – in tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren – géén kantoorkosten (vaak 5% van het uurtarief) in rekening.

Bijkomende kosten

In sommige procedures, bijvoorbeeld in echtscheidingen, brengt de Rechtbank of het Gerechtshof (in hoger beroep) ook nog kosten in rekening; het griffiegeld. Ook deurwaarders (bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een civiele dagvaarding) en de gemeente (voor het verstrekken van uittreksels) brengen vaak kosten in rekening. Deze kosten zullen aan u worden doorberekend.