Museumstraat 45, 3311 XP DORDRECHT
T: 078-8200995, F: 087-7840038
info@amiadvocaten.nl

(Jeugd) Strafrecht

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie?

Indien u verdachte bent in een strafzaak, is bijstand door een advocaat zeer wenselijk. De advocaat houdt voor u in de gaten of politie en justitie hun bevoegdheden niet overschrijden en informeert u over uw rechten. En u staat er dan niet alleen voor op de strafzitting, maar heeft deskundige hulp naast u. Onze advocaten zijn ervaren en weten – samen met u – de beste strategie te ontwikkelen zodat u uw strafzaak zo goed mogelijk doorstaat.

Aanhouding en verblijf op politiebureau

Soms wordt u aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De advocaat bezoekt u dan op het bureau en zorgt ervoor dat uw familie, zo nodig, wordt ingelicht. De advocaat is dan uw enige contact tot de buitenwereld. In dat stadium worden de advocaten doorgaans vergoed vanuit de overheid; de zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand.

Dagvaarding

Het kan ook zijn dat u niet vast zit op het politiebureau, maar wel dient te verschijnen op een strafzitting bij de rechtbank. U heeft dan een dagvaarding ontvangen. Ook dan is het verstandig dat u de hulp inroept van een advocaat. Deze kan voor u het strafdossier opvragen en samen met u de strafzitting voorbereiden. En op de zitting zelf wordt u uiteraard bijgestaan door de advocaat.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de straf die u door de rechtbank is opgelegd, dan kunt u binnen 14 dagen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen. In dat geval is bijstand van een advocaat wenselijk. Onze advocaten bereiden dan met u uw strafzaak in hoger beroep voor. Hoger beroep is namelijk een tweede kans; maar niet zonder risico. Het gerechtshof kan namelijk ook een voor u nadeligere uitspraak doen. Vandaar dat overleg met een van onze advocaten raadzaam is. Het kan ook zijn dat de officier van justitie hoger beroep instelt. In dat geval gaat u “automatisch” mee in hoger beroep en dient u – maanden later – te verschijnen op zitting bij het gerechtshof. Bijstand van een advocaat is dan uiteraard ook gewenst.

Het strafblad

De officiële naam van een “strafblad” is uittreksel justitiële documentatie. U krijgt een strafblad als u als verdachte van een misdrijf of overtreding wordt aangemerkt. Het is dus niet zo dat u enkel een strafblad krijgt als u door een rechter bent veroordeeld. Ook het accepteren van een transactievoorstel of het berusten in een strafbeschikking levert een aantekening op uw strafblad op.

Het hebben van een strafblad kan met name een probleem vormen voor de afgifte van een zgn. Verklaring omtrent Gedrag (= VOG). Deze verklaring kan nodig zijn voor een baan of stage. Onze advocaten kunnen u bijstaan in het procederen om te trachten alsnog een VOG te verkrijgen.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Steeds vaker lopen cliënten tegen het probleem aan dat hen een zogenaamde “Verklaring omtrent gedrag (voorheen: Verklaring van goed gedrag) wordt geweigerd. De instantie die hier over gaat is het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), een onderdeel van het Ministerie van Justitie.

De strafbeschikking

Sinds enige tijd kent de wet een nieuwe manier om strafbare feiten af te doen, de zogenaamde “strafbeschikking”. Naast de rechter hebben thans officieren van justitie, maar bijvoorbeeld ook de gewone politieman, de bevoegdheid om voor overtredingen en eenvoudige standaardmisdrijven sancties op te leggen. Dit gebeurt dan in de vorm van een “strafbeschikking”. U hoeft zich niet zomaar neer te leggen bij een dergelijke strafbeschikking. Binnen 14 dagen is verzet mogelijk bij de Officier van Justitie waarna alsnog een “gewone” zitting bij de strafrechter plaatsvindt. Bijstand door een advocaat is hierbij van belang.

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden regelt dat bij iemand, die is veroordeeld voor een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat, DNA kan worden afgenomen. De officier van justitie verstrekt in zo’n geval een bevel tot afname DNA-materiaal. Men dient dan te verschijnen op het politiebureau, waar dan wangslijm wordt afgenomen. Daarvan wordt een zogenaamd DNA-profiel vastgesteld wat wordt opgeslagen in de DNA-databank. Die databank is een belangrijk hulpmiddel voor de politie bij het oplossen van onopgeloste en nieuwe strafzaken.

Tegen het opnemen van een DNA-profiel in de databank kan bezwaar worden gemaakt. Dus niet tegen de afname zelf. Men moet dus wel eerst meewerken aan de afname. De bezwaartermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de DNA-afname op het politiebureau. Bezwaar maken is met name zinvol wanneer slechts een veroordeling is uitgesproken voor een gering vergrijp en/of wanneer men nog minderjarig is.

Voor het indienen van een bezwaarschrift is de bijstand van een advocaat gewenst.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het jeugdrecht. Het jeugdrecht omvat diverse rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een strafzaak, maar ook over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag deze kinderen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend. Onze advocaten hebben veel ervaring met jeugstrafzaken en weten als geen ander dat met name voor jongeren een strafzaak een grote impact kan hebben op hun leven en dat van hun ouder(s). Het is en blijft strafrecht, dus deskundige bijstand is wenselijk.

Personen en familierecht – AMI Advocaten

De advocatenkosten kunt u terug vinden op de kostenpagina.